Search engine - Cultural Heritage
Search engine
Search area on the map
Wybierz pozycje
<< less
Download attractions
Number of elements:

Search results

  • Cultural Heritage
    Katowice
    Dział Etnologii Miasta mieści się w gmachu dawnej pralni, magla oraz łaźni, stanowiącym integralną część zabytkowego osiedla robotniczego Nikiszowiec w Katowicach. Na ekspozycjach zobaczyć można wnętrza typowego mieszkania górniczego na Nikiszowcu oraz prześledzić cykl prania, maglowania i suszenia stosowany 100 lat temu.